top of page

KAS Accountants: wie zijn wij?

Uw subsidie specialist

Wij helpen uw organisatie om een betrouwbare partner te zijn voor uw subsidieverstrekker. We helpen u om in control te zijn en daardoor in staat te zijn om de doelstellingen van uw stichting te realiseren.

André Kas RA en zijn team hebben zich sinds 2014 gespecialiseerd op het gebied van het controleren van provinciaal gesubsidieerde instellingen. Het spreekt voor zich dat wij wet- en regelgeving die op uw organisatie van toepassing is van binnen en buiten kennen. 

 

We onderhouden goede contacten met de provincie, die de subsidies verstrekt en lossen zaken waar nodig in overleg met de provincie op. Transparantie is daarbij een belangrijke kernwaarde. U bouwt daarmee aan uw relatie met uw subsidiegever. Wij bedenken graag slimme oplossingen die voor alle betrokken partijen acceptabel zijn en voor u voordeel opleveren.  

Onze dienstverlening

Wij zijn experts op het gebied van financiën. Dat is ons dagelijks werk.

Home: Welkom
Openingsfoto-Dienstverlening-volle-breedte-1-1024x326.jpg

Uw accountant, gespecialiseerd in subsidies

Als u afhankelijk bent van subsidies voor de financiering van uw activiteiten, dan bevindt u zich in een kwetsbare positie.

 

Subsidiegevers zijn voor uw organisatie belangrijke stakeholders. U onderhoudt graag een goede relatie met hen. Tijdens het hele traject van subsidieaanvraag, begroting, meten van de realisatie en het afleggen van verantwoording wilt u daarom graag in control zijn.  Zodat de kans op continuering van de subsidie zo groot mogelijk is en u niet verrast wordt doordat u toegekende subsidies terug moet betalen.

 

Weleens ervaren dat subsidie terugbetaald moest worden terwijl u deze middelen graag zou willen inzetten ten gunste van de doelstellingen van uw instelling? Hoe was dat voor u?

 

U ondersteunen bij het onderhouden van een goede relatie met subsidiegevers, dat is onze specialiteit. We zijn specialist in instellingen die provinciaal zijn gesubsidieerd en hebben goede contacten bij onder meer de provincie Utrecht.

Deze website gaat over onze affiniteit met subsidies. Op de website www.kasaccountants.nl staat meer algemene informatie opgenomen over ons kantoor. Voor meer informatie, waaronder bijvoorbeeld ook ons privacy statement en een samenvatting van onze klachtenregeling, verwijzen wij u naar deze website.

Onze blogs

Onze blogs/nieuwsbrieven

Contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page